Στάδιο Παναχαϊκής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Τριών Ναυάρχων 40
Πάτρα, Τ.Κ. 262 22
Τηλέφωνο: 2610  339831, FAX: 2610 330632

Πάτρα 20/10/2009
Αρ. Πρωτ. 2882

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. τους τελευταίους μήνες παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη ευαισθησία τις συζητήσεις και τις εξελίξεις γύρω από το γήπεδο της ιστορικής Π.Γ.Ε. και σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής έχει εξετάσει το θέμα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, όπως έχει υποχρέωση ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και της Κοινωνίας.

Συνέχεια

Advertisements