Στάδιο Παναχαϊκής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Τριών Ναυάρχων 40
Πάτρα, Τ.Κ. 262 22
Τηλέφωνο: 2610  339831, FAX: 2610 330632

Πάτρα 20/10/2009
Αρ. Πρωτ. 2882

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. τους τελευταίους μήνες παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη ευαισθησία τις συζητήσεις και τις εξελίξεις γύρω από το γήπεδο της ιστορικής Π.Γ.Ε. και σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής έχει εξετάσει το θέμα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, όπως έχει υποχρέωση ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και της Κοινωνίας.

Μοναδικό κριτήριο της εξέτασης αυτής είναι το καλώς εννοούμενο συμφέρον της πόλης, της συνοικίας του γηπέδου αλλά και της ιστορικής Π.Γ.Ε., ως ενταγμένης όμως μέσα σε μια διαδικασία αναβάθμισης της ποιότητας ζωής της πόλης και της συνοικίας.

Είναι γνωστό ότι το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. σ’ αυτά τα θέματα έχει σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις και συζητήσεις, στην τελική συνεδρίαση της 15/10/2009 η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

«Απόψεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. σχετικά με την πρόταση επανακατασκευής του γηπέδου της Π.Γ.Ε. και κατασκευής εμπορικού κέντρου.

Με ιδιαίτερη προσοχή ακούσαμε τις θέσεις  των εκπροσώπων της Παναχαϊκής  Γυμναστικής Ένωσης, κατά την παρουσίαση της πρότασής τους στην  Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε., για την  ανακατασκευή  του γηπέδου ιδιοκτησίας της  και την παράλληλη κατασκευή εμπορικού κέντρου σε τμήμα του χώρου που καταλαμβάνει σήμερα το υφιστάμενο  γήπεδο, με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης.

Το Ιστορικό στάδιο  καταλαμβάνει σήμερα έκταση επιφανείας 28.175 μ². Ο χώρος   είναι  ιδιόκτητος της Π.Γ.Ε.  με φορέα διαχείρισης, κατά το νόμο ,την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στο σχέδιο πόλης χαρακτηρίζεται ως κοινωφελής χώρος για  την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων γηπέδων, πολλές δε από αυτές, όπως οι κερκίδες, παρουσιάζουν βλάβες (το μέγεθος και η έκταση των οποίων δεν έχει πλήρως και επίσημα αποτιμηθεί, όμως σε κάθε περίπτωση είναι επισκευάσιμες χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο κόστος).

Με την κατατεθείσα πρόταση η ΠΓΕ  σκοπό έχει:

 1. Την ανακατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, για επίσημους αγώνες, που χωροθετείται στο  ανατολικό τμήμα της ως άνω συνολικής έκτασης, αναπτύσσεται στον άξονα  Βορράς- Νότος, και καταλαμβάνει επιφάνεια 17.600μ². Περιλαμβάνει αγωνιστικό χώρο διαστάσεων  68×105=7140μ², κερκίδες χωρητικότητας 17.000 θέσεων  και κτίσματα κάτωθεν των κερκίδων    (επιφανείας 6.600μ²; )για  αθλητικές, λοιπές συνοδές και εμπορικές χρήσεις και χώρο στάθμευσης  500 θέσεων.
 2. Την κατασκευή κτιρίου εμπορικών καταστημάτων που χωροθετείται στο δυτικό τμήμα της σημερινής έκτασης του σταδίου στο πρόσωπο του ακινήτου επί της πλατείας, με κάλυψη 6.640μ², δόμηση 33.200μ² και μέγιστο ύψος 16,50μ. Αναπτύσσεται σε τέσσερις υπέργειους και ένα υπόγειο όροφο που προσμετρούνται στο συντελεστή, και τέσσερα υπόγεια  στάθμευσης οχημάτων 1000  συνολικά θέσεων.

Από τα ανωτέρω, αλλά και από την απάντηση σε σχετική ερώτηση του εκ των  παρισταμένων εκπροσώπων αρχιτέκτονα μηχανικού, αβίαστα προκύπτει ότι σύμφωνα με την πρόταση ο αγωνιστικός χώρος προσμετράται  στον υποχρεωτικά  απαιτούμενο ακάλυπτο.

Προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης  απαιτείται  νομοθετική ρύθμιση για τροποποίηση του  υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού, όσον αφορά τις χρήσεις γης,  αλλά   και τροποποίηση των προβλέψεων του υπό τελική διαμόρφωση Γ.Π.Σ.

Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις συνίστανται, στη συμπλήρωση της χρήσης «εμπορικό κέντρο» ως επιτρεπόμενης χρήσης γης χωρίς μάλιστα τους περιορισμούς μεγέθους που σήμερα υπάρχουν (αποκλείονται τα πολυκαταστήματα) και  τον καθορισμό όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο το οποίο σήμερα καταλαμβάνει το στάδιο.

Τέτοιου είδους και έκτασης παρεμβάσεις δεν τροποποιούν απλά αλλά ανατρέπουν, σε επίπεδο συνοικίας τουλάχιστον, ουσιώδη χαρακτηριστικά και προτεραιότητες του πολεοδομικού σχεδιασμού  και  βρίσκονται σε διάσταση  με την Ευρωπαϊκή  νομοθεσία και το άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά  τη βασική για όλο τον σχεδιασμό ιδέα, να προσμετρηθεί στον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο ο αγωνιστικός χώρος, αυτή έρχεται σε πλήρη διάσταση με το άρθρο 23 του κτιριοδομικού κανονισμού.

Κατά την άποψη μας με την ως άνω επιχειρηματική της πρόταση  η Π.Γ.Ε. επιδιώκει, αξιοποιώντας τον  κοινωφελή χαρακτήρα της δράσης της τον οποίο της προσδίδει η νομική της υπόσταση και η ιστορική της προσφορά  στον αθλητισμό της πόλη μας, να διεκδικήσει πολεοδομικές ρυθμίσεις που κανένας ιδιώτης  δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει για να τις εκχωρήσει στη συνέχεια στον ιδιώτη επενδυτή.

Πέραν των ζητημάτων συμβατότητας με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και παρά το γεγονός ότι  κατανοούμε την ανάγκη αναζήτησης λύσεων για την επιβίωση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, η συγκεκριμένη πρόταση μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους καθώς:

 • Αγνοεί θεμελιώδεις κανόνες της ορθολογικής οργάνωσης του χώρου και καταστρατηγεί  βασικές αρχές της επιστήμης της πολεοδομίας.
 • Οδηγεί σε παραπέρα υποβάθμιση το ήδη υποβαθμισμένο, από την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, δομημένο περιβάλλον της περιοχής.
 • Επιβαρύνει υπέρμετρα με όχληση, θόρυβο και ρύπανση λόγω του πρόσθετου κυκλοφοριακού φόρτου που επιφέρει,  τον οποίο ακόμη και τώρα αδυνατεί να εξυπηρετήσει το υπάρχον κορεσμένο ήδη οδικό δίκτυο.

Σε μία πόλη που υστερεί τραγικά  σε ποσότητα και ποιότητα  ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων  και πρασίνου η υπεράσπιση της ποιότητας του οικιστικού μας  περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρώτη και θεμελιώδη παράμετρο για το σχεδιασμό κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάτω από αυτή τη θεώρηση προτείνουμε στην Π.Γ.Ε, το ιστορικό σωματείο με τη μεγάλη προσφορά στον αθλητισμό της πόλης μας, να αναθεωρήσει τους σχεδιασμούς της ώστε :

 • Να διατηρήσει ο ιστορικός χώρος την φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του  ως κοινωφελής  χώρος  αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Να διεκδικήσει τους αναγκαίους από την πολιτεία πόρους πού θα τις επιτρέψουν να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού που έχουν ανάγκη οι πολίτες, η νεολαία μας και  οι χιλιάδες φίλοι της Π.Γ.Ε..
 • Οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο χώρο του σταδίου να στοχεύουν αποκλειστικά :
  1. Στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών του υποδομών και εγκαταστάσεων,
  2. Στην ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα τις κερκίδες μέχρι το όριο της ιδιοκτησίας χώρου με ταυτόχρονη κατεδάφιση του αντιαισθητικού μανδροτοίχου
  3. Στην κατασκευή κάτω από τις κερκίδες των αναγκαίων χώρων για εμπορικές χρήσεις και λειτουργίες που επιτρέπονται από το υπό έγκριση νέο Γ.Π.Σ.

Σε μια τέτοια προσπάθεια που μπορεί να μετατρέψει τον  υποβαθμισμένο σήμερα  χώρο του σταδίου σε πρότυπο αθλητικό κέντρο και να συμβάλει στη βελτίωση της αισθητικής της συνοικίας  θα είμαστε συμπαραστάτες».

Πιστεύουμε ότι με την ομόφωνη υπεύθυνη πρότασή μας υπηρετούμε συγχρόνως το δημόσιο συμφέρον, το καλό της πόλης και της συνοικίας αλλά και της ιστορικής Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
του Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΠΠΑΤΟΣ

Κοινοποίηση:

 1. Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας
 2. κ. Δημ. Κατσικόπουλο, Νομάρχη Αχαΐας
 3. κ. Ανδρέα Φούρα, Δήμαρχο Πατρέων
 4. Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση
 5. Τ.Ε.Ε./ Αθήνα
 6. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε./Αθήνα
 7. Τεχνικά Θέματα Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
 8. Τράπεζα Πληροφοριών Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
 9. Μ.Μ.Ε. (Ως Δελτίο Τύπου)
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: