Εισήγηση στην ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΔΕ της 26.02.2010

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Εισήγηση στην ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΔΕ της 26.02.2010

«ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Συνέχεια

Advertisements

Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ)

Στο ΤΕΕ/ΤΔΕ έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι, η Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) Κορίνθου – Πατρών – Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας συνιστά το σημαντικότερο μοχλό στην κατεύθυνση της πολυπόθητης “πράσινης” ανάπτυξης της πόλης των Πατρών και κατ’ επέκταση της Δυτικής Ελλάδας, που υπολείπεται σήμερα σημαντικά της Ανατολικής Ελλάδας. Συνέχεια