ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Επιμένουμε – Αντιστεκόμαστε – Προτείνουμε

Τέλειωσαν πια τα ψέματα! Αυτοί που μας παραμύθιαζαν για την ατομική λύση, την αξιοκρατία της ελεύθερης αγοράς, το λαμπρό μέλλον του φέρελπι μηχανικού, τώρα λουφάζουν. Η επίθεση στα δικαιώματά μας είναι καθολική και αφορά όλους τους μηχανικούς που ζουν από τη δουλειά τους.

Οι μηχανικοί, εργαζόμενοι πολίτες αυτής της χώρας, συναισθανόμαστε και βιώνουμε την οικονομική κρίση που άλλοι εξέθρεψαν. Ταυτόχρονα όμως θεωρούμε η παρούσα συγκυρία αποτελεί και ευκαιρία πραγματοποίησης δομικών αλλαγών και ανατροπών, στην κατεύθυνση υιοθέτησης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα. Ενός μοντέλου που θα δίνει όραμα στους εργαζόμενους, μόνιμα υποζύγια των μέχρι σήμερα επιλογών που γίνονται και των μέτρων που επιβάλλονται. Μέτρα που έχουν προ πολλού ξεπεράσει τις αντοχές των εργαζόμενων.

Η στρατηγική εξόδου από την κρίση πρέπει να είναι μακροχρόνια, με σχεδιασμό τουλάχιστον δεκαετίας, και γι’ αυτό δομική με στόχευση στην αύξηση της παραγωγής και στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Πρέπει να βασίζεται στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, στην εισαγωγή νέων – καινοτόμων τεχνολογιών, τομείς στους οποίους η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις (βλ. έκθεση ΟΟΣΑ). Οι μειώσεις  μισθών και επιδομάτων, οικονομικά, είναι γρήγορα αναλώσιμες και φέρνουν μείωση στην κατανάλωση, άρα και στα δημόσια έσοδα, και πρόβλημα βιωσιμότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις εμπορικές και παραγωγικές εταιρείες. Ανάπτυξη, με πρωταθλήτρια την Ελλάδα στην ανεργία των νέων επιστημόνων στην ευρωζώνη, είναι …ανέκδοτο.

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: Οι έλληνες μηχανικοί είμαστε 110000, αριθμός τριπλάσιος από το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. Σήμερα βιώνουμε σημαντικό πρόβλημα απασχόλησης. Όντας οι επιστήμονες που κατά κύριο λόγο υπηρετούμε και τροφοδοτούμε την ανάπτυξη, ταυτόχρονα «τρεφόμαστε» από αυτή. Δικαίωμα και απαίτηση η απασχόληση με καθαρές εργασιακές σχέσεις.

Ο χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του μηχανικού ως «κλειστού», είναι τουλάχιστον άστοχος αν όχι εκ του πονηρού. Οι μηχανικοί έχουμε σύστημα ελεύθερης πρόσβασης στο επάγγελμα μέσω των σπουδών μας. Βεβαίως και υπάρχει ελάχιστο όριο διατίμησης των αμοιβών μας (χαμηλότερο αυτού των χωρών της ΕΕ), κατοχυρωμένο από την ελληνική νομοθεσία και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν τις διαπραγματευόμαστε με διακύβευμα την ποιότητα του παραγόμενου έργου. Ο «πολωνός υδραυλικός» της οδηγίας Μπολκεστάιν θα δουλέψει με τους με τους δικούς μας όρους και αμοιβές.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη απασχόλησης είναι ο καταλύτης για το φορολογικό και για το ασφαλιστικό σύστημα. Επίσης και τα δυο συστήματα θα πρέπει να εμφορούνται από τη λογική της αναδιανομής υπέρ των ασθενέστερων εισοδηματικά τάξεων.

Το φορολογικό σύστημα, που ισχύει σήμερα, είναι δίκαιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς και αποδοτικό για το κράτος. Η προτεινόμενη επαναφορά στο προ 20ετίας άδικο και ισοπεδωτικό καθεστώς θα έχει παρενέργειες και για τα δυο μέρη. Θα εκθρέψει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα μειώσει τα έσοδα του κράτους.

Οι προτάσεις που ανακοινώθηκαν για το ασφαλιστικό αντιστρατεύονται την κοινή λογική. Καταλύεται ένα υγιές ως το 2040 ταμείο, το ΤΣΜΕΔΕ,  προκειμένου ν’ αλωθεί η κοινή των μηχανικών περιουσία που δημιουργήθηκε από εισφορές τους χάριν της αλληλεγγύης των γενεών. “Μεταρρυθμίσεις” που μεταφέρουν βάρη αμαρτωλών ταμείων, που μπλέχθηκαν σε υποθέσεις δομημένων ομόλογων, είναι επαίσχυντος.

Το ΤΣΜΕΔΕ δεν έχει ανάγκη την κρατική “προστασία”. Πρέπει να συνεχίσει να ασφαλίζει την ιδιότητα. Να βελτιώσει την παρεχόμενη νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη, να λειτουργήσει ειδικό κλάδο παροχών. Το πείραμα του ΕΤΑΑ απέτυχε. Δεν χρειάζεται κι άλλο βήμα προς το γκρεμό…

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες υπάρχουν… Παρεμβάσεις στο υπάρχον κτιριακό απόθεμα (εξοικονόμηση ενέργειας, στατική ενίσχυση, αισθητική αναβάθμιση). Στελέχωση των υπηρεσιακά “γηρασμένων” Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών. Ενίσχυση του ΠΔΕ. Εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών για κάθε προγραμματιζόμενο έργο. Επίβλεψη της λειτουργίας ή του εκσυγχρονισμού βιομηχανικών και τουριστικών εγκαταστάσεων. Έλεγχος της αυθαίρετης δόμησης. Επιτάχυνση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Έργα αναπλάσεων στις πόλεις μας. Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες και χάρτες γαιών υψηλής παραγωγικότητας. Μικρά και μεσαία έργα στην περιφέρεια. Εργασία σε όλους, σύνταξη σε όσους το δικαιούνται.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Σε περιόδους οικονομικής κρίσης η οικοδομή δεν πρέπει να αποδυναμώνεται, αλλά αντιθέτως να ενισχύεται, αφού χαρακτηρίζεται από ένταση εργασίας, ανακύκλωση του χρήματος στην πραγματική οικονομία και ενίσχυση του πιο δυναμικού κλάδου της ελληνικής βιομηχανίας (δομικά υλικά). Η κοινωνική κατοικία, που παρουσιάζει σημαντική ζήτηση, ν’ αποτελέσει υποδοχέα ανάλογων επιλογών.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Έχουμε όραμα για τις πόλεις που θέλουμε; Να καταργηθούν άμεσα οι παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμησης και, βαθμιαία, αυτή στο σύνολό της. Καθορισμός χρήσεων γης παντού. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πολεοδόμησης και να ξεκινήσουν προγράμματα αναπλάσεων. Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών από ηλεκτρονικές πολεοδομίες. Έλεγχος των κατασκευών από σώμα ειδικών μηχανικών και δημιουργία «πράσινου κουτιού». Αναθεώρηση διατάξεων του ΓΟΚ και απλοποίηση – κωδικοποίηση της αχανούς πολεοδομικής νομοθεσίας και νομολογίας. Μέρος των προστίμων από αυθαίρετες κατασκευές να διατίθενται υπέρ τοπικά της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και της διάσωσης κοινόχρηστων χώρων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Να μετεξελιχθεί από χαμηλού κόστους σε υψηλής εξειδίκευσης με ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, φιλικής στο περιβάλλον. Ξεκάθαρη ταυτότητα κα στρατηγική ανάπτυξης των βασικών πυλώνων της ελληνικής οικονομίας (κατασκευές, κατοικία, τουρισμός, ναυτιλία, πληροφορική, δομικά προϊόντα, τρόφιμα – ποτά).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ: Επειδή τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, και το πιο πρόσφατο ΕΣΠΑ, μας βρήκαν μελετητικά «ανώριμους». Τώρα, διαρκούσης της κρίσης, να συνταχθούν μελέτες με οικονομική ενδυνάμωση του Π.Δ.Ε. Βελτίωση του Ν.3316/2005 στην κατεύθυνση ενίσχυσης των (μεσαίων και μικρών) περιφερειακών μελετητικών γραφείων, με επαναφορά του κριτηρίου της εντοπιότητας και του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού του γραφείου. Πλήρης στελέχωση των υπηρεσιών ανάθεσης μελετών.

Διαφάνεια στο θεσμικό πλαίσιο δημοπράτησης των δημοσίων έργων. Κατάργηση της απευθείας ανάθεσης έργων, των ειδικών φωτογραφικών όρων και του συστήματος μελέτη – κατασκευή. Τιμολόγηση των εργασιών με αξιόπιστο σύστημα και ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί. Πλήρεις και εφαρμόσιμες μελέτες και ουσιαστική επίβλεψη για έργα ποιοτικά. Κανένα μικρομεσαίο έργο με ΣΔΙΤ. Όλα εντάσσονται στο ΠΔΕ ή στο ΕΣΠΑ.

ΠΑΙΔΕΙΑ: Απαράβατος κανόνας, δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επαγγελματικά δικαιώματα σε όλους, αντίστοιχα με το πραγματικό – αξιολογημένο αντικείμενο των σπουδών τους, προσδιοριζόμενα από το ΤΕΕ. Μεταρρυθμίσεις όπου πραγματικά απαιτείται με βάση τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και όχι στη λογική της εμπορευματοποίησης. Από τις πολυτεχνικές σχολές προκύπτει μόνο μια κατηγορία μηχανικών με ενιαίες 5ετείς σπουδές. Συσσωμάτωση σ’ αυτές των αντίστοιχων ΤΕΙ μετά από αξιολόγηση. Προώθηση της λογικής για τη δημιουργία – λειτουργία διεπιστημονικών ομάδων. Ανασύσταση δημόσιων σχολών παραγωγής μεσαίων και ανώτερων στελεχών, απαραίτητων στην ομαλή διαδικασία παραγωγής τεχνικού έργου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Ικανή, σύγχρονη και ισχυρή με στελεχιακό δυναμικό που θ’ ανανεώνεται. Παντού απλή και κωδικοποιημένη νομοθεσία. Άρση της ποινικοποίησης και της ομηρείας όλου του κλάδου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: