Θέση της Ρ.Π.Μ. στην από 13.07.2010 συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΕ για το «νεο κύτταρο» του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας

 1. Κατ’ αρχήν θα ήθελα να επισημάνω ότι, στην αποψινή διευρυμένη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν, παραβρέθηκαν και διατύπωσαν απόψεις και στοιχεία για το θέμα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που έχουν λόγο και θέσεις, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα σφαιρικής ενημέρωσής μας. Έτσι, εκ των πραγμάτων, δικαιώνεται η παρέμβαση της παράταξής μας αναφορικά με τη βεβιασμένη έκδοση της από 02.07.2010 ανακοίνωσης του προεδρείου για το θέμα.
 2. Από την ενημέρωση που μας παρασχέθηκε, με στοιχεία και πέραν κάθε αμφισβήτησης προέκυψε ότι, ακόμη και σήμερα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του υπάρχοντος ενεργού ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας και συγκεκριμένα:
  • Αστόχησε η αρχική εκτίμηση του 2%, ως μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης των απορριμμάτων, αφού αυτός ανήλθε στο 5,3%. Εξ ου και η υπερπλήρωσή του πριν το τέλος του 2012.
  • Ο ενεργός ΧΥΤΑ έχει επεκταθεί πέραν της έκτασης των 70στρ. που διαθέτουν μονωμένο πυθμένα.
  • Το βιοαέριο που παράγεται στον ενεργό ΧΥΤΑ δεν τυγχάνει κατάλληλης διαχείρισης. Το βιοαέριο αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, από αέρια δηλ. που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, επιβαρύνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας και έχουν έντονη και δυσάρεστη οσμή. Παράλληλα εκλύονται και άλλα αέρια, σε μικρές συγκεντρώσεις, μερικά από τα οποία είναι τοξικά (π.χ. διοξίνες).
  • Τα πηγάδια συλλογής του βιοαερίου παρουσιάζουν προβλήματα έμφραξης, λόγω εγκλωβισμένων διασταλαγμάτων, με αποτέλεσμα το βιοαέριο να εκλύεται ανεξέλεγκτα.
  • Και στο πρόσφατο παρελθόν εντοπίσθηκαν απορρίμματα που ήταν ακάλυπτα για αρκετό διάστημα.
  • Μονάδα αξιοποίησης του βιοαερίου με παραγωγή ενέργειας δεν υπάρχει, αλλά και οι πυρσοί στους οποίους καίγεται το βιοαέριο λειτουργούν προβληματικά και περιστασιακά.
  • Ο ΧΥΤΑ δεν διαθέτει σταθμό παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ούτε σύστημα επιτήρησης των συγκεντρώσεων μεθανίου.
  • Ο ΧΥΤΑ δέχεται την περίσσεια ενεργού ιλύος της εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων, ενώ οι ΧΥΤΑ δεν πρέπει να δέχονται απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας.
  • Δεν ελέγχεται η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων.
  • Τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας είναι ελλιπή.
  • Εδαφικό τμήμα του ΧΥΤΑ στο οποίο βρίσκονται εγκαταστάσεις του, όπως: η πύλη εισόδου, το υπόστεγο, το συνεργείο, οι θέσεις στάθμευσης και το κτίριο διοίκησης εμπίπτουν στη ζώνη Β1 του αρχαιολογικού χώρου της Βούντενης. Το σύνολο της έκτασης στο όπου γίνεται η εναπόθεση και ταφή των απορριμμάτων, καθώς και η έκταση του προγραμματιζόμενου «νέου κυττάρου», βρίσκονται εκτός των ορίων των χαρακτηρισμένων ζωνών του αρχαιολογικού χώρου.
 3. Αρμοδίως, από την Επιστημονική Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΝΑΑ, διαπιστώθηκε ότι η εξεταζόμενη (προς έγκριση) ΜΠΕ του «νέου κυττάρου» βρίθει προβλημάτων, ασαφειών και ελλείψεων. Καίριας σημασίας ζητήματα, όπως: Ο χρόνος και ο τρόπος αποκατάστασης του ιδιαίτερα μεγάλου ύψους του «λόφου» των απορριμμάτων που έχει δημιουργηθεί, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των ομβρίων υδάτων που διαρρέουν τη χαράδρα (όπου το νέο ενεργό κύτταρο), είτε δεν θίγονται καθόλου, είτε ο τρόπος αντιμετώπισής τους (όπως αρμοδίως ειπώθηκε) είναι τουλάχιστον ατυχής και αντιεπιστημονικός. Εξ άλλου, και στο νέο κύτταρο, δεν ρυθμίζονται εκκρεμότητες και ελλείμματα που είχαν διαπιστωθεί στο υπάρχων (π.χ. διαχείριση βιοαερίου, σταθμός παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.λπ.).
 4. Εκτιμώ ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, από την αποψινή ενημέρωση και συζήτηση, αναδείχθηκε η άμεση συσχέτιση του θέματος του «νέου κυττάρου» της Ξερόλακκας με αυτό του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Φλόκα. Άποψη που είχαμε διατυπώσει εξ αρχής.

  Αναφορικά όμως με το εργοστάσιο και το χρόνο – στόχο υλοποίησής του μέχρι την 31/12/2012, αν πριν την ενημέρωσή μας είχα ενδοιασμούς σχετικά με την ευόδωση του εκτιμώμενου χρόνου κατασκευής του, δυστυχώς, τώρα είμαι μάλλον βέβαιος (και απ’ ότι φάνηκε δεν είμαι ο μόνος) ότι αυτό δεν θα γίνει κατορθωτό.

  Ο ισχυρισμός ότι, ακυρώνεται η υπόθεση του εργοστασίου στην περίπτωση άμεσης μεταφοράς στο ΧΥΤΑ του Φλόκα των απορριμμάτων της Πάτρας για 2½ χρόνια, θα πρέπει να απαντηθεί τεκμηριωμένα και  παράλληλα με τη διερεύνηση και της άποψη που διατυπώνεται ότι, η ίδια η επιλεγείσα μέθοδος λειτουργίας του εργοστασίου (βιολογική ξήρανση) υποθηκεύει τον ΧΥΤΥ του Φλόκα. Επ’ αυτού θέλω να επισημάνω τα εξής:Όταν, υποθετικά, την 01/01/2013 λειτουργήσει το εργοστάσιο του Φλόκα με τη μέθοδο της «βιολογικής ξήρανσης», θα κληθεί να επεξεργασθεί περίπου 160.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως. Όμως αυτό που, κατά τους ειδικούς, συνιστά την πλέον σημαντική παράμετρο επιτυχούς λειτουργίας του εργοστασίου είναι το δευτερογενώς παραγόμενο προϊόν που, διεθνώς, εκτιμάται σε ποσοστό περίπου 50%. Το προϊόν αυτό περιέχει σημαντική ποσότητα βιοαποδομήσιμου οργανικού υλικού. Συνεπώς δεν τηρεί τις προδιαγραφές καύσιμου υλικού που ορίζει ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαρτί–πλαστικό 95%, άρα πρακτικά 0% οργανικό. Με δεδομένο λοιπόν ότι, έτσι και αλλιώς, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται (και δεν μπορεί να γίνει) αξιοποίηση αυτού του δευτερογενούς καυσίμου στην Ελλάδα από βιομηχανίες, πρόκειται κατ’ ουσία για ένα άχρηστο προϊόν που το πιο πιθανό είναι να καταλήγει στο ΧΥΤΑ–ΧΥΤΥ για θάψιμο.  Στη περίπτωση αυτή βέβαια δεν μιλάμε για υπόλειμμα 15%, όπως προβλέπεται, αλλά για ένα ποσοστό που θα θάβεται και μπορεί να φτάνει ακόμη και στο 65%. Δηλαδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, το εργοστάσιο και ο ΧΥΤΥ του Φλόκα δεν «υποθηκεύονται» σήμερα από την ενδεχόμενη μεταφορά των απορριμμάτων της Πάτρας, αλλά έχουν ήδη «υποθηκευθεί» ένεκα της επιλεγείσας μεθόδου. Έτσι το εργοστάσιο θ’ «αστοχήσει» με το που θ’ «ανοίξει».

  Πολύ σωστά η πρόταση που καταθέτει ο πρόεδρος προς έγκριση, τονίζει την ανάγκη προώθησης του προγράμματος ανακύκλωσης και της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή. Αυτό όμως κάθε άλλο παρά συνάδει με την επιλεγείσα μέθοδο επεξεργασίας των απορριμμάτων του εργοστασίου, στοιχείο το οποίο ουδόλως σχολιάζει η εισήγηση – πρόταση  του προέδρου.

  Σήμερα είναι παραδεκτό ότι, η μέθοδος της «αναερόβιας επεξεργασίας» αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μέθοδο στην Ευρώπη και στην Αυστραλία. Τα προϊόντα που παράγει είναι βιοαέριο και βιολογική λάσπη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν λίπασμα είτε για επικάλυψη παλαιών ΧΥΤΑ ή λατομείων. Είναι απολύτως συμβατή με τα προγράμματα ανακύκλωσης, αφού διαχειρίζεται κυρίως οργανικά απόβλητα, παρουσιάζει χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και επιτυγχάνει μείωση του τελικού προϊόντος στο 30% της αρχικής ποσότητας. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν την «αναερόβια επεξεργασία» είναι αυτοδύναμες ενεργειακά αφού χρησιμοποιούν μέρος της παραγόμενης από το βιοαέριο ηλεκτρικής ενέργειας (ποσοστό 20-50%) για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Συμπερασματικά, ο σχεδιασμός που υπήρχε για το θέμα, από τις αρμόδιες τοπικές διαχειριστικές αρχές, αποδεικνύεται ελλιπέστατος και κοντόφθαλμος. Ο τρόπος διαχείρισής του στερείται προοπτικής σε ικανό βάθος χρόνου και αγνοεί πραγματικά δεδομένα και συγκυρίες. Η αντιμετώπιση του ζητήματος γίνεται με πυροσβεστικό τρόπο, ουσιαστικά δε το μεταθέτει για το εγγύς μέλλον. Όψιμα ζητείται η άποψη και συνδρομή του ΤΕΕ/ΤΔΕ. Τις παραμονές της πρωτοχρονιάς του 2013, το πιθανότερο, θα είμαστε πάλι εδώ να συζητάμε το ίδιο θέμα. Οπότε, τι θα κάνουμε; Αναγκαστικά θα πάμε …Φλόκα. Δηλαδή τότε δεν θα διακυβεύεται η υπόθεση του εργοστασίου; Για τους λόγους αυτούς και κατά το σκεπτικό που εξέθεσα στην τοποθέτησή μου, δεν ψηφίζω την πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος.

Στέφανος Κοσμάς / 15.07.2010

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: