Τοποθέτηση – Εισήγηση στη Δ.Ε. για τον «Νέο Αναπτυξιακό Νόμο»

31.08.2010

Είναι διαπιστωμένο ότι το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς λειτούργησε μόνο σαν επιχορήγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς αναπτυξιακούς στόχους. Μάλιστα έτυχε πελατειακής διαχείρισης με αποτέλεσμα τη χαμηλή αποδοτικότητα, τη σπατάλη και τη διαφθορά.

Συνέχεια

Advertisements