Οικόπεδα ΟΣΕ στην Πάτρα

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

της  13/10/2010

Στo σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση για την «εξυγίανση των ελληνικών σιδηροδρόμων» και οι κυοφορούμενες αποφάσεις για το σιδηροδρομικό δίκτυο, παρά τις βαρύγδουπες διατυπώσεις περί εξυγίανσης και ανάπτυξης, απαξιώνουν τη λειτουργία του. Με πρόσχημα τα ελλείμματα (που σε μεγάλο βαθμό αφορούν το Δημόσιο Χρέος), δρομολογείται μια πρωτοφανής εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού και συρρίκνωση του δικτύου, που υπονομεύει την προοπτική του ίσως ακόμη και την ίδια του την ύπαρξη. Οπότε για ποιά «πράσινη ανάπτυξη» μιλάμε χωρίς σιδηρόδρομο; Τα ελλείμματα του ΟΣΕ είναι πρωτίστως πολιτικά και δευτερευόντως οικονομικά. Δισεκατομμύρια δημόσιου χρέους έχουν μεταμφιεστεί σε χρέος του ΟΣΕ, μέσα από πολιτικές που σχεδιάστηκαν για να ευνοήσουν το αυτοκίνητο.

Συνέχεια

Advertisements

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.3316/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ι.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3316/2005

1.  Στις διαδικασίες ανάθεσης

  • Δεν επιτεύχθηκε οικονομία χρόνου στις αναθέσεις μελετών. Αντίθετα παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις που οφείλονταν κυρίως στους υπέρμετρους χρόνους που καταναλώνουν τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να εκδώσουν τα προβλεπόμενα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις επί των ενστάσεων. Ο νόμος προβλέπει διαδοχικά στάδια αξιολόγησης των προσφορών και ενστάσεις σε κάθε στάδιο. Όμως, ενώ προβλέπονται σφιχτές προθεσμίες για τις ενστάσεις, δεν προβλέπονται προθεσμίες για τις ενέργειες της Επιτροπής Διαγωνισμού και της Προϊσταμένης Αρχής. Συνέχεια