Ανέγερση κτιριακών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Σκαγιοπούλειο

Προσαρμογή του υπό έγκριση νέου ΓΠΣ Πατρών

Με αφορμή το αίτημα για την ανέγερση κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του «Σκαγιοπουλείου», η Μόνιμη Επιτροπή Χωρικού Σχεδιασμού και η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματός μας, εξέτασαν επισταμένως τις θεσμοθετημένες, αλλά και τις προτεινόμενες, χρήσεις γης του υφιστάμενου Πολεδομικού Σχεδιασμού της πόλης μας. Συνέχεια

Advertisements