Ανέγερση κτιριακών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Σκαγιοπούλειο

Προσαρμογή του υπό έγκριση νέου ΓΠΣ Πατρών

Με αφορμή το αίτημα για την ανέγερση κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του «Σκαγιοπουλείου», η Μόνιμη Επιτροπή Χωρικού Σχεδιασμού και η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματός μας, εξέτασαν επισταμένως τις θεσμοθετημένες, αλλά και τις προτεινόμενες, χρήσεις γης του υφιστάμενου Πολεδομικού Σχεδιασμού της πόλης μας. Συνέχεια

Advertisements

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΡΑΞΟΥ

Πρόθεση των επιχειρηματικών και οικονομικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη λατομική ζώνη του Αράξου (3 επιχειρήσεις) είναι να συνεχίσουν την εξόρυξη των πανάκριβων αδρανών υλικών και μετά την 31/12/2010. Ημερομηνία κατά την οποία τα λατομεία του Αράξου θα πρέπει να κλείσουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. προστασίας του οικότοπου Κοτυχίου – Στροφυλιάς – Μαύρων Βουνών, καθόσον εμπίπτουν μέσα σε ζώνη που προστατεύεται από τη διεθνή σύμβαση Ramsar.

Συνέχεια

Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ)

Στο ΤΕΕ/ΤΔΕ έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι, η Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) Κορίνθου – Πατρών – Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας συνιστά το σημαντικότερο μοχλό στην κατεύθυνση της πολυπόθητης “πράσινης” ανάπτυξης της πόλης των Πατρών και κατ’ επέκταση της Δυτικής Ελλάδας, που υπολείπεται σήμερα σημαντικά της Ανατολικής Ελλάδας. Συνέχεια