Τοποθέτηση στη σύσκεψη φορέων της 15.12.2010 για τη «Διαχείριση των απορριμμάτων του Ν. Αχαίας»

Κατ’ αρχήν εκτιμώ ότι το θέμα όφειλε να μας «απασχολήσει» σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι περιοριστικά στα όρια του νομού Αχαίας. Τα ζήτημα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και προβληματίζει το ίδιο και τους 3 νομούς. Ως εκ τούτου, κατά την άποψή μας, βασική προτεραιότητα της νέας περιφερειακής αρχής θα πρέπει ν’ αποτελέσει η άμεση αναθεώρηση του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο από 6ετίας περίπου υπάρχων σχεδιασμός είναι αντιεπιστημονικός, ατελής και, όπως εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε, αναποτελεσματικός. Εκπονήθηκε μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες και, εν πολλοίς, υπήρξε αποτέλεσμα συρραφής – συγκόλλησης των επί μέρους νομαρχιακών σχεδιασμών της περιόδου εκείνης. Συνέχεια

Advertisements

Χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων Κ/Χ από το «Πράσινο Ταμείο»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

της  2/12/2010

Η πόλη μας ασφυκτιά. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Πάτρας διαρκώς υποβαθμίζεται. Το πράσινο και οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι χάνονται σταθερά και δυστυχώς όχι αργά! Χιονοστιβάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι δικαστικοί αποχαρακτηρισμοί κοινόχρηστων χώρων. Ποιoς άλλος πέρα από τους συμπολίτες, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, πληρώνει το κόστος υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην πόλης μας; Συνέχεια

Τοποθέτηση στη Δ.Ε. της 1/12/2010 του ΤΕΕ/ΤΔΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Ε.

Εκτιμώ ότι, βασική υποχρέωση της νέας περιφερειακής αρχής είναι η άμεση αναθεώρηση του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο από 6ετίας περίπου υπάρχων σχεδιασμός είναι αντιεπιστημονικός, ατελής και, όπως εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε, αναποτελεσματικός. Εκπονήθηκε μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες και, εν πολλοίς, υπήρξε αποτέλεσμα συρραφής – συγκόλλησης των επί μέρους νομαρχιακών σχεδιασμών της περιόδου εκείνης. Συνέχεια

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΗΣ 24/11/2010 ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΕ

Προβλήματα κατασκευής & χρηματοδότησης Στους μεγάλους Οδικούς Άξονες της Π.Δ.Ε.

Η νέα χάραξη στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών – Πύργου αριθμεί 54 θέσεις εμπλοκής με τη ΣΓΥΤ. Οι κατασκευαστές του αυτοκινητόδρομου περιμένουν την ΕΡΓΟΣΕ να ολοκληρώσει τα έργα του που έχουν σταματήσει εδώ και μια 3ετία και μόνον σε ορισμένα σημεία προχωρούν με ρυθμό χελώνας. Συνέχεια

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΗΣ 24/11/2010 ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΕ

Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Ε Σ  Α Μ Ο Ι Β Ε Σ

Η Εισήγηση στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τις Αποφάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν αμφισβητούν ούτε το σύστημα που εφαρμόζει το ΤΕΕ για τον υπολογισμό των αμοιβών, ούτε τη νομιμότητά του, ούτε την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αμοιβών στους αποφοίτους των ΤΕΙ (δεδομένου ότι η καταγγελία κατά του ΤΕΕ στηρίζεται σε έγγραφο της ΕΕΤΕΜ). Για αυτό και δεν προτείνει την επιβολή προστίμου στο ΤΕΕ. Συνέχεια

Οικόπεδα ΟΣΕ στην Πάτρα

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

της  13/10/2010

Στo σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση για την «εξυγίανση των ελληνικών σιδηροδρόμων» και οι κυοφορούμενες αποφάσεις για το σιδηροδρομικό δίκτυο, παρά τις βαρύγδουπες διατυπώσεις περί εξυγίανσης και ανάπτυξης, απαξιώνουν τη λειτουργία του. Με πρόσχημα τα ελλείμματα (που σε μεγάλο βαθμό αφορούν το Δημόσιο Χρέος), δρομολογείται μια πρωτοφανής εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού και συρρίκνωση του δικτύου, που υπονομεύει την προοπτική του ίσως ακόμη και την ίδια του την ύπαρξη. Οπότε για ποιά «πράσινη ανάπτυξη» μιλάμε χωρίς σιδηρόδρομο; Τα ελλείμματα του ΟΣΕ είναι πρωτίστως πολιτικά και δευτερευόντως οικονομικά. Δισεκατομμύρια δημόσιου χρέους έχουν μεταμφιεστεί σε χρέος του ΟΣΕ, μέσα από πολιτικές που σχεδιάστηκαν για να ευνοήσουν το αυτοκίνητο.

Συνέχεια

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.3316/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ι.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3316/2005

1.  Στις διαδικασίες ανάθεσης

  • Δεν επιτεύχθηκε οικονομία χρόνου στις αναθέσεις μελετών. Αντίθετα παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις που οφείλονταν κυρίως στους υπέρμετρους χρόνους που καταναλώνουν τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να εκδώσουν τα προβλεπόμενα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις επί των ενστάσεων. Ο νόμος προβλέπει διαδοχικά στάδια αξιολόγησης των προσφορών και ενστάσεις σε κάθε στάδιο. Όμως, ενώ προβλέπονται σφιχτές προθεσμίες για τις ενστάσεις, δεν προβλέπονται προθεσμίες για τις ενέργειες της Επιτροπής Διαγωνισμού και της Προϊσταμένης Αρχής. Συνέχεια